THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Nederland

Om te weten

Om te weten

Over ons

Het hoofdkantoor van Structogram International is in Luzern, Zwitserland


STRUCTOGRAM® Centrum Nederland

ITGA bv Instituut voor toegepaste analyse
Bezoekadres en Postadres:
Olmenlaan 4 3833 AV Leusden

+ 31 (0)6 25 07 60 03

info@itga-bv.nlJacqueline van Brink

STRUCTOGRAM Master Trainer

Wereldwijd netwerk

De biostructuur-analyse met het Structogram® Training System (STS) heeft zich wereldwijd tot een van de vooraanstaande trainingsmethoden ontwikkeld. In 22 landen zijn Structogram®-centra. De leermiddelen zijn in 18 talen beschikbaar, 1,25 miljoen deelnemers hebben tot nu toe bij meer dan 1000 geautoriseerde STRUCTOGRAM®-trainers onze trainingen gevolgd. Het Structogram® Training System (STS) wordt onafhankelijk van branche en grootte van de onderneming succesvol ingezet bij communicatie verbetering, advisering, leidinggeven en verkoop.

STRUCTOGRAM® Netherlands

www.structogram.nl

info@itga-bv.nl

+ 31 (0)6 2507 6003

STRUCTOGRAM® Australia

Pty Ltd

Lower Ground

71 Walker Street

North Sydney NSW 2060

STRUCTOGRAM® Austria

Ursula Autengruber

Autengruber Consulting

Wiener Stra.e 5

AT-2340 Mödling

STRUCTOGRAM® Baltic

Gatis Ulinskis

Dorus LLC

Zemitāna iela 2b

LV-1012 Rïga

STRUCTOGRAM® Bulgaria

Pavel Pavlov

Avangard Personal

Consulting OOD

2 - E, Russia Blvd.

BGR-9300 Dobrich

STRUCTOGRAM® Czech Republic

Milan Zajíček

PMA HR Consulting, s.r.o.

Křiž.kova 180/28

CZ-186 00 Praha 8

STRUCTOGRAM® France

Daniel Lamour

Centre Structogram

22, Rue Jean-Philippe Rameau

FR-21850 St Apollinaire

STRUCTOGRAM® Germany

Ralf China

Structogram Deutschland

GmbH & Co.KG

Teichstrasse 24

DE-34130 Kassel

STRUCTOGRAM® Hungary

Peter Bodó

Dr. Bodó Training és

Tanacsado Kft.

Puskin u. 14-16. I.em.12

HU-1088 Budapest

STRUCTOGRAM® Italy

Guido Di Martino

Raffaele Di Martino

I.A.B.I. s.r.l.

Via Crivellin 7

IT-37010 Affi (VR)

STRUCTOGRAM® Mexico

Jorge Andere

Training and Consulting

Andere SC

Popocatépetl 14-1005

Col. Hipódromo Condesa

C.P. 06100 México CDMX

STRUCTOGRAM® Netherlands

Jacqueline van Brink

ITGA bv Instituut voor toegepaste gedragsanalyse

Olmenlaan 4

NL-3833 AV Leusden

STRUCTOGRAM® Poland

Anna Urbańska

Centrum Edukacyjno

Consultingowe Concret

ul. Mieszka I 7D

PL-86-300 Grudziadz

STRUCTOGRAM® Russia

Zifa Dimitrieva

Management. Innovation.

Marketing

Ugreshskaya Street, 2,

Corpus 82

RU-115088 Moscow

STRUCTOGRAM® Serbia

Borisav Milošević

LIFE unlimited

Milutina Milankovica 94/42

RS-11070 Beograd

STRUCTOGRAM® Spain

Juan Ramiro

QNR, Consultoría

Calle Cea Bermúdez, 14A - 4ª planta, Despacho 5

28003 Madrid

STRUCTOGRAM® South Africa

Izabela Ramauthar

72 Smuts Drive

Unit 1 Woodlands Estate

Vorna Valley 1686

Midrand – South Africa

STRUCTOGRAM® Switzerland

Sara Stocker

IBSA Institut für Biostruktur-Analyse AG

Morgartenstrasse 2

CH-6003 Luzern


STRUCTOGRAM® United Kingdom

STRUCTOGRAM International

London

STRUCTOGRAM® USA

Andrei G. Jablokow LLC.

121 Summer Ridge Drive

USA-Lansdale, PA 19446

Meer Trainers in:

Methode

Succes met mensen – The people side of business

Als inleiding film van 90 seconden

Wezenlijke persoonlijkheidskenmerken van mensen hangen af van de individuele werkwijze van de hersenen.

De gerenommeerde Amerikaanse hersenonderzoeker Professor Dr. Paul MacLean. Heeft bewezen dat de menselijke hersenen uit drie domeinen bestaat, die verschillende functies vervullen (de functionele structuur van de hersenen). Deze drie zo verschillende hersendelen moeten echter in de “drie-enige hersenen” (Triune Brain) samenwerken en elkaar ‘verstaan’. Daarbij behoudt echter elk hersendeel zijn eigen specifieke spelregels. Het menselijk gedrag is een samenwerking van de gevoelsmatig-instinctieve hersenstam, de emotioneel-impulsieve tussenhersenen en de rationeel-koele grote hersenen.

Ieder mens heeft een onderscheidend genetisch vastgelegde invloedverhouding tussen de drie hersendelen, dat bij volwassen mensen een constante is. Zijn individuele biostructuur.


De antropoloog Rolf W. Schirm heeft in samenwerking met MacLean in de biostructuur-analyse typische persoonlijkheids-kenmerken zoals gedragswijzen geïdentificeerd en gedefinieerd, welke op een eenduidige samenhang met de drie hersendelen tonen. Een daaruit afgeleide vragenlijst om de individuele invloed- sterkte van de drie hersendelen vast te stellen, wordt in een seminar beantwoord en door het beeld van Structogram vastgelegd. Daarbij wordt de volgende kleurcodering gebruikt: GROEN voor de hersenstam, ROOD voor de tussen hersenen (Limbisch systeem) en BLAUW voor de grote hersenen (Neo Cortex). Specifieke neurotransmitters zijn verantwoordelijk voor het individuele activiteitsniveau van de drie hersendelen. (Neurotransmitter-Homeostase).


De biostructuur-analyse maakt bij de menselijke persoonlijkheid een onderscheid tussen de genetisch vastgelegde en niet te veranderen basisstructuur en de variabele omgevingsfactoren. Het Structogram is geen starre typologie. Op grond van de constructie van de biologie-analyse zijn er in totaal 7558272 keuzemogelijk- heden die tot 412 resultaten op de structogramschijf kunnen leiden.
Daarmee leidt het Structogram het individuele samenspel van de drie hersendelen tot een zeer gedifferentieerde nuancering.

Dit specialistische boek heeft geen vragenlijst en ook geen biostructuurschijf. Biostructuur-analysen worden uitsluitend behandeld tijdens workshops door speciaal opgeleide en geautoriseerde trainers.

Gedetailleerde informatie over de wetenschappelijk grondbeginselen en achtergronden van de biostructuur-analyse is in dit boek te vinden.


Juergen Schoemen:

Evolutie van de persoonlijkheid – Grondbeginselen van de biostructuur-analyse

2e bewerkte en herziene druk, 2014

180 bladzijden prijs € 27,50
ISBN 978-3-9522594-5-3

Geschiedenis

40 jaar Structogram.

Het Structogram-Training-Systm (Biostructuur-Analayse) is ontwikkeld op grond van gegevens vanuit het hersenonderzoek. Het wordt door actuele onderzoeken in de antropologische disciplines en de systeem-wetenschappen nadrukkelijk bevestigd.


De Amerikaanse hersenonderzoeker Professor Dr. Paul MacLean, directeur van het instituut voor “Brain Evolution and Behavior” van het “National Institute of Mental Mealth”, Bethesda/Maryland, onderzocht in de 70er- en 80er-jaren de evolutiebiologische gronden en de werkingsmechanismen (functionele structuur) van de hersenen. Hij ontdekte dat onze hersenen in hun ontwikkeling een onmiskenbare en wezenlijke link met de evolutie hebben. MacLean gebruikte daarvoor het begrip “Triune Brain”. (Drie-enige hersenen). Zijn ontdekking droeg veel bij aan de samenhang tussen hersenstructuur en het menselijk wezen, respectievelijk gedrag.


De antropoloog Dr. W. Schirm, Muenchen, had op basis van vele empirische onderzoeken een model van de menselijke persoonlijkheid ontwikkeld. De stevige natuurwetenschappelijke onderbouwing in de differentiatie als structuurmodel, werden ondersteund door de empirische resultaten van het “Triune-Brain-concept” van MacLean. Schirm en MacLean hebben elkaar voor het eerst in de 70er-jaren ontmoet. Zo ontstond de biostructuur-analyse met het Structogram.


De Zwitser Dr. Victor Bataillard, medegrondlegger van het “Schweizerischen Instituts fuer Betriebsökonomie” en toenmalige eigenaar van het ”Organisator-Verlags, Zuerich, richtte in samenwerking met Schirm het “Institut für Biostruktur-Analysen AG (IBSA), Zuerich, op. IBSA werd de internationale franchisegever van de Biostruktur-Analyse. Na de dood van Dr. Bataillard nam de Zwitser Peter Stutz de leiding van het instituut over. IBSA is momenteel in Luzern gevestigd.


Juergen Schoemen, toenmalige leider van het Duitse Structogram Centrum, heeft na het millenium, met een interdisciplinair team van wetenschappers de natuurwetenschappelijke basis van de Biostruktur-Analyse verbreed. Nieuwe resultaten vanuit antropologische - en systeemwetenschappen lagen hieraan ten grondslag. Daarbij werd o.a. duidelijk dat voor verschillende niveaus van activiteit van de hersengebieden specifieke neurotransmitters verantwoordelijk zijn (Neurotransmitter-Homeostase).


Het auteursteam Christian Reist, Ralf China en Peter Stuz hebben, in de loop van meerdere jaren, de praktische toepassing van het Structogram Training System voor leiderschap en verkoop verder ontwikkeld en gemoderniseerd.