THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Nederland

Biostructuur analyse

De biostructuuranalyse met de STRUCTOGRAM® als een gevisualiseerd resultaat van de analyse toont de individuele, genetisch gepredisponeerde basisstructuur van de menselijke persoonlijkheid. Het biedt dus een wetenschappelijk bewezen "raamwerk" om onderscheid te maken tussen persoonlijkheden, dat intuïtief begrijpelijk is. Daarom gaan de toepassingsgebieden van de biostructuuranalyse met het STRUCTOGRAM® veel verder dan de "klassieke" persoonlijkheidsanalyse.


Essentiële menselijke persoonlijkheidskenmerken zijn afhankelijk van de individuele manier waarop de hersenen werken.

De bekende Amerikaanse hersenonderzoeker Professor Dr. Paul D. MacLean heeft aangetoond dat het menselijk brein uit drie gebieden bestaat die verschillende functies vervullen (functionele structuur van de hersenen).

Deze drie zo verschillende soorten hersenen moeten niettemin samenwerken in het "drie-een-brein" (Triune Brain) en met elkaar communiceren. Maar elk brein behoudt zijn eigen specifieke spelregels.

Menselijk gedrag komt alleen voort uit de interactie van de emotioneel-instinctieve hersenstam, het emotioneel impulsieve diencephalon en het rationeel-koele cerebrum.


De STRUCTOGRAM ® visualiseert de individuele interactie van de drie hersengebieden

In samenwerking met MacLean identificeerde en definieerde de antropoloog Rolf W. Schirm typische persoonlijkheidskenmerken en gedragingen die duidelijk verband houden met de drie hersenen.

Een reeks van hieruit afgeleide vragen om de individuele invloedsterkte van de drie hersenen te bepalen, wordt in een trainingssessie verwerkt en grafisch weergegeven door het Structogram.

De volgende kleurcodering heeft zichzelf bewezen:

GROEN voor de hersenstam,

RED voor het diencephalon (limbisch systeem) en

BLAUW voor het cerebrum.

Specifieke boodschappersubstanties (neurotransmitterhomeostase) zijn verantwoordelijk voor het individuele activiteitsniveau van de drie hersengebieden.


Structogram: Zelfkennis

Succesvol handelen

Inzicht in jouw persoonlijkheid.

Je kennis van de eigen sterktes, beperkingen en zwaktes helpt om je eigen drijfveren, impulsen en verwachtingen beter te begrijpen en gericht te reguleren.Mens- en gevoelsgericht

  Gedrag

Spraakzaam, gemoedelijk


Argumentie

Productervaringen,

geen details


Motieven

Welbevinden,

gewoonten

Doel- en resultaatgericht

Gedrag

Dominant, dynamisch


Argumentatie

Productbeleving,

concrete toepassing


Motieven

Status,

prestatie

Feitelijk en rationeel gericht

Gedrag

Afstandelijk, zakelijk


Argumentatie

Zakelijke bewijzen,

gedetailleerde informatie


Motieven

Planmatig,

Verstandelijk

Triogram: Mensenkennis

Triogram (mensenkennis)

Rekening houden met de individualiteit van de ander. De voorwaarde is “mensenkennis”. Het automatisch gevolg van zelf- en mensenkennis is optimalisering van de sociale competentie.Specifieke kennis van de inhoud van de context

De voorwaarde hiervoor is de inhoudelijke kennis van de context te koppelen aan de individuele motieven en behoeften van de ander.


Met het Structogram Training System leer je eenvoudig en snel aan te sluiten bij de wensen en gedachten van de ander.


Tik op een gekleurd gebied om meer te weten te komen over de ander.